LEGAL

Privacitat i condicions

bla bla bla...

Nota legal

Dades de la Societat

FITWATT és una marca comercial de IGSE INGENIERIA, S.L., inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 43752, foli 89, fulla B437375 i inscripció 1 amb CIF B-66037375, té el seu domicili social a l’Avinguda Jacquard, núm. 97, Oficina G, 08222, Terrassa (Barcelona).

Comunicacions

Qualsevol comunicació amb FITWATT pot fer-se per qualsevol dels següents canals:

  • Correu postal: Carrer Cremat, núm. 29, 6è 2a, 08221, Terrassa (Barcelona)
  • Correu electrònic: hola@fitwatt.pro
  • Telèfon: 931 910 223

Condicions i termes d'ús

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte, diligent i lícit del nostre Lloc el que suposa que, entre altres:

Utilitzarà el Lloc per als fins per als quals està pensat, és a dir, la informació sobre els nostres serveis i la seva contractació, i que s’abstindrà de qualsevol ús del Lloc i/o dels seus continguts que sigui contrari a la llei, l’ordre públic, la moral o els bons costums generalment acceptats.

Respectarà els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc i els seus continguts, així com tots els que corresponen a FITWATT.

No reproduirà, copiarà, transformarà, modificarà, distribuirà, comunicarà públicament o posarà a la disposició del públic ni el Lloc ni cap dels seus continguts ni les seves transformacions, per cap mitjà o modalitat d’explotació.

Per això, com a Usuari respondrà de qualsevol mal o perjudici de qualsevol naturalesa que FITWATT pugui patir, directament o indirectament, a conseqüència d’un ús incorrecte del Lloc, un incompliment d’aquestes condicions d’ús o de la Llei per part de l’Usuari.

Ús del web

La utilització del web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada en el mateix moment que l’usuari accedeixi al Web. FITWATT informarà els usuaris de qualsevol canvi en aquest Avís legal.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització d’aquestes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

FITWATT és lliure de limitar l’accés a les pàgines web i als productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic. En aquest sentit, FITWATT podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se en la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn al lloc web de FITWATT, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i veraç el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a FITWATT per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics, digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a FITWATT, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Tanmateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel només fet d’enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de FITWATT. D’acord amb l’assenyalat en el paràgraf anterior, FITWATT queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualssevol de les facultats morals de dret d’autor que els usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Procediment de sol·licitud de l'estudi gratuït d'optimització

La sol·licitud de l’estudi d’optimització es realitzarà mitjançant formulari en línia i confirmació a través d’un email. Com a usuari que sol·licita els nostres serveis, declares que tota la informació personal que ens proporciones és veraç, exacta, vigent i autèntica. Que coneixes i acceptes que l’estudi es remet en format PDF per correu electrònic. Que una vegada sol·licitat l’estudi, rebràs la documentació necessària juntament amb les condicions generals a acceptar per a formalitzar el contracte.

L’estudi d’optimització es realitza amb les dades obtingudes de les factures aportades pel client. Tots els indicadors d’estalvi, càlculs energètics, gràfics, o qualsevol altra informació que aparegui en l’estudi d’optimització, fan referència a les tarifes vigents a data de realització de l’estudi.

L’estalvi anual presentat en l’estudi fa referència a l’optimització de la factura elèctrica presentada, en cap cas es proposen millores amb l’objectiu de reduir el consum elèctric. Les modificacions en els hàbits de consum del subministrament elèctric per part del client, proporcionaran alteracions en l’estalvi anual indicat.

Privacitat i protecció de dades

Cookies

Responsabilitat

La responsabilitat de FITWATT pels serveis prestats a través del Lloc web és la legalment prevista en la normativa espanyola que li és aplicable i que es reflecteix en les nostres condicions generals.

Referent al Lloc, FITWATT es reserva el dret a interrompre temporalment l’accés al Lloc en qualsevol moment i sense previ avís, quan això sigui necessari per motius tècnics, de seguretat, de control, o de manteniment.

FITWATT no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i FITWATT no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de FITWATT ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant en connectar a la web de FITWATT com en accedir a la informació d’altres webs des de la web de FITWATT.

FITWATT declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa. FITWATT no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que FITWATT fa els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels llocs web, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

Legislació i Jurisdicció

Aquest Lloc, el seu Avís Legal i les seves Condicions d’Ús se sotmeten a la legislació espanyola que els sigui d’aplicació. Excepte per a aquelles qüestions en les que, per imperatiu legal, es fixi un fur determinat per a la resolució de conflictes (cas, per exemple, de las qüestions sotmeses a la legislació de protecció de consumidors i usuaris) per a qualsevol altres en què es permeti la selecció de fur, les parts se sotmeten, amb renúncia expressa de qualsevol altre que els pogués correspondre, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.

Última actualització: Març 2021
Aquest lloc web utilitza Cookies pròpies i de tercers per a recopilar informació amb la finalitat de millorar els nostres serveis. Si contínua navegant, suposa l’acceptació de la instal·lació d’aquestes. Més informacióAcceptar